Bà Vu Thi Dinh mất nhiều tuần lùng sục khắp vùng biên Việt Nam – Trung Quốc, sau khi con gái và bạn thân mất tích. Bà Vu Thi Dinh đi đâu cũng cầm theo ảnh con gái và bạn thân của cô bé, hỏi thăm tung tích. Cầm tên tay ảnh hai thiếu nữ

Loading...